PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH
– systemy zasilania rezerwowego
– instalacje rozdzielcze i odbiorcze
– instalacje oświetlenia ogólnego
– instalacje awaryjnego i ewakuacyjnego
– instalacje uziemień
– instalacje połączeń wyrównawczych
– instalacje odgromowe
– instalacje teletechniczne

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
– sieci i przyłącza SN i nn
– stacje transformatorowe
– oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
– kanalizacje teletechniczne

PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH

NADZÓR BUDOWLANY
– nadzory autorskie
– nadzory inwestorskie

DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KOSZTORYSY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH